Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
309113,70EE-malinovská 507 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
30874,30EE- Hlavná 4607 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
307250,63EE-Hlavnán 4007 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
306304,50EE- Dunajská 107 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
30547,84EE-Malý Madaras 1007 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
3040,43EE-Malý Madaras07 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
30321,26EE - Alžbetínka 2607 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
302135,33EE - Školská 507 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
301450,078EE Mierová 307 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
30039,6dodanie knihy Faggató 204. 04. 2014Clara desing studio s.r.o. 930 39 Čenkoce36617083
2991260,22komunálny odpad - skládka04 04 2014Združenie miest a obcí Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Brati34074694
29839,20licencia ADMIS04 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
297226,62EE- Hlavná 4604 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2969,17EE- Rastická04 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2957,72EE- Nová 104 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
29423,94EE- Školská 14, TO04 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2932346,86zber odpadu, preprava a zneškodnenie04 04 2014Marius Pedersen, Hasičská 2 Pezinok34115901
29266,00stravné na deň učiteľov04 04 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082
29140,00stravné -detí marec 201404. 04. 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082
290182,70stravné za zamestnancov marec 201404 04 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082
289229,10stravné za učiteľov marec 201404 04 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082
288440,00odborný dozor - ČOV03. 04. 2014Ing. Kaszonyi Alexander, Školská 647/9, Tomášov47489782
287198,0012 mesačná licencia NIP SR31. 03. 2014Národné informačné stredisko SR, Pribinova 4, 811 09 Brarisl35751291
28627,96pranie kobercov31. 03. 2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
28582,50servisné práce na traktore31. 03. 2014Marián ŠUPA, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostolany11906022