Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
48534,85EE- Dunajská 105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
484129,83EE- Hlavná 905 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4839,17EE-Rastická 105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
482226,62EE-Hlavná 4605 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
48174,30EE-Hlavná 4605 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
480250,63EE- Hlavná 4005 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
479304,50EE- Dunjaská 105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47847,84EE- Malý Madaras 1005 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47720,70EE-Malý Madaras05 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47621,26EE Alžbetínska 2605 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
475135,33EE-Školská 505 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4738,63EE - Śkolksá 1105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47233,87EE- Mierová 4505ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47192,79EE-Mierová 105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
47035,20EE-Dunajská 1705 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
46934,46EE-Dunajská 4405 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
46842,89EE-Dunajská 105 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
46736,98EE-Rastická 905 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
46654,94EE- Agátová 205 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
465148,73EE 1.mája 505 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
46483,25EE- Malinovská 1005 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4631102,03EE - Kvetná 705 06 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
462440,0činnosť na ČOV05 06 2014Ing. Kaszonyi Alexander, Školská 647/9, Tomášov47489782
46143,44telefóny05 06 2014Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava35697270
46068,85poistenie vozidla 2. polrok 201405 06 2014Kooperatíva Farská 30, 949 01 Nitra 100585441