Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
60420,30plyn školská 520 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
59166,21plyn20 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
5871,70Plyn Hlavná 920 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
57142,28Plyn Hlavná 4620 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
56475,08Plyn Mierová 120 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
5519,00plyn Mierová 120 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
54213,43plyn Mierová 920 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
53159,43Malinovská 5 Plyn20 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
529,60Zhodnotenie čistiarenských kalov 20 01 2014Hamos s.r.o. Bratislavská 37, 931 01 Šamorín34136711
51293,52zhodnotenie odpadu10 01 2014Darutil s.r.o. Bratislavská 14, 929 01 dunajská Streda36253171
5013,30voda Školská 15 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava35850370
49165,96právny služby 01/201416 01 2014JUDr. Jasenovcová Barbora, 925 25 Hrubý31826211
48500,00kamerový systém, - žiadosť16 01 2014ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka44742025
4747,60telefóny16 01 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
46-695,58EE - Mierová 915 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
45-363,52EE - Malinovská 15 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
44-1785,37Kvetná 7 EE15 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
4339,96poplatok za vedenie účtu majiteľa CP15 01 2014Prima banka Slovensko a.s. Hodžovo 11, Žilina31575951
425,54voda Malinovská 315 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava35850370
4114,41voda 1. mája 315 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
401016,29zneškodnenie odpadu za mesiac január 201404 02 2014Združenie obcí horného žitného ostrova v odpadovom hospodá34074694
39783,55okná a montáž 13 01 2014VEMIS -Miroslav Suchoň, Prvá ulica 666/73,931 01 Šamorín43432140
38502,07poistenie03 01 2014Kooperatíva Farská 30, 949 01 Nitra 1
372,51telefon09 01 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
36302,46telefony09 01 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469