Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
284129,78aktualizovaný program 31. 03. 2014Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805
28360,00Licencia Wéčko31. 03. 2014Asseco Solutions a.s. Bárdosova 2, 831 01 Bratislava00602311
282888,60Overenie PZ MO a SZ MO27 03 2014Hymes MK s.r.o., Želednej studienke 7599/28, 81104 Bratislava35831740
281486,00práce s plošinou27 03 2014Ján ÍRÓ, Záleská cesta 14183, 900 45 Malinovo44436394
280165,96právne poradenstvo27 03 2014JUDr. Jasenovcová Barbora, 925 25 Hrubý31826211
27978,24servis kamerového systému27 03 2014Scanlock International s.r.o., Októbrova 687/14, 92401 Galanta31444881
27845,60obálky26 03 2014Ladislav Pócs Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovov36922161
27750,40toner26 03 2014MAJAX s.r.o., Svätoplukova 39, 903 01 Senec44137419
276154,80odpadová voda - rozbor26 03 2014EUROFINS BEL/NOVAMANN, International, s.r.o., Komjatická 73, 9431329209
27545,00autobusová preprava26 03 2014Stredisko služieb Škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec31817157
27470,00preprava detí25 03 2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
273200,00poskytnuté služby BOZP aPO24 03 2014Šlachtič Ján, Kollárová 3, 903 01 Senec37695223
2729,19tlač 2. kolo 24 03 2014Gtlač, Slanička Gabriel, malinovská 21, 900 44 Tomášov37187392
27113,48víz Školská19 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
270148,30kancelárske potreby19 03 2014Ladislav Pócs 3p, Mlysnká 962/27, 925 21 Sládkovičovo36922161
269103,32voda - Škoslká 19 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
26849,42voda - Nová 190/119 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
64,02voda - Rastická 119 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
26647,17voda- 1.mája 519 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
26532,57voda Hlavná 919 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
26417,96voda Hlavná 46/64819 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
26317,96voda - Hlavná 48/4719 03 2014BVS Prešovská 48, Bratislava33850370
2624,60tlač nápisov09 03 2014Gtlač, Slanička Gabriel, malinovská 21, 900 44 Tomášov37187392
261576,00verejné osvetlenie -materiál17 03 2014Hevler Ferdinánd, PROELEKTRO, Mlynská 42, 900 44 Tomášov17579317
260540,00elektromontážne práce -rozvodné skrine17 03 2014Hevler Ferdinánd, PROELEKTRO, Mlynská 42, 900 44 Tomášov17579317