Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
18449,42voda Nová 119 02 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
18317,90voda 1.mája 319 02 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
18217,96voda - Hlavná 48/4719 02 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
18132,57Hlavná 9 - voda19 02 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
18047,17Voda 1.mája 519 02 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
179464,40rozvádzač17 02 2014Alexander Szekeres, Cintorínska 31, 900 45 Malinovo11832967
178475,08Plyn Mieroáv 117 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
177159,43plyn malinovská 517 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
176213,43plyn Mierován 917 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
175259,10plyn - Hlavná 4617 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
174266,68plyn - 1.mája 517 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
17371,70plyn - Hlavná 917 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
172142,58plyn - Hlavná 4617 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1711102,03EE Kvetná 717 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
170367,42EE Mierová 917 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
169113,70EE Malinovská 517 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
168420,30EE -Školská 517 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
167166,21EE 1. mája 317 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
166565,20Lenov E73+ Monitor17 02 2014Róbert Mokráň- IZOCOM Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratis37499084
165130,8rozbor vody ČOV17 02 2014EUROFINS BEL/NOVAMANN, International, s.r.o., Komjatická 73, 9431329209
16433,10telefon17 02 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
163224,06služby RTVS14 02 2014Rozhlas a televízia Slovnska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislav47232480
16219,09plyn Mierová 117 02 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1614416,34oprava výtlkov na komunikáciach12 02 2014Astap stavby s.r.o., Hudecova 166, 908 45 Gbely43811850
160768,00Spravodaj obce12 02 2014Gtlač, Slanička Gabriel, malinovská 21, 900 44 Tomášov37187392