Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
9841234,39uloženie odpadu 11-201403.12.2014ZOHŽOVOH so sídlom v Šamoríne 34074694
983170,00správa a údržba počítačovej techniky 11-201402.12.2014EASYTECH s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava46599231
982165,96právne služby a poradenstvo za 10/201402.12.2014JUDr. Barbora Jasenovcová, 925 25 Hrubý Šúr31826211
981289,00autobusová preprava ZŠ (Modra-Tomášov)02.12.2014Požár Barnabáš, autobusová doprava, Trnavská 80, 900 27 B32825064
980287,28servisná prehlaidka a údržba technológie Viessmann - kult.dom02.12.2014Modaco s.r.o., Syslia 29, 821 05 Bratislava35790091
979120,00poistenie za škodu - auto 02.12.2014Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovi00585441
97867,60obecné noviny na rok 201502.12.2014Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091
977397,98členský príspevok na rok 2015 - ZMOS02.12.2014Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratis00584614
97696,94elektroinštalačný materiál 27,11,2014Bosy s.r.o., Školská 16, Tomášov 31350275
975478,08doplnenie tabuliek - informačný systém obce 26.11.2014Horizont a AL s.r.o., Dunajská Streda 36220027
974345,60etikety na smetné nádoby na rok 201526.11.2014Slanička Gabriel, Malinovská 21, Tomášov37187392
973130,80odpadová voda - analýza24.11.2014Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Komjatická 73,940 02 Nové Zámk31329209
972439,51aktualizácia programov na rok 201524.11.2014Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
971104,98odvoz odpadu 24.11.2014AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetova 24, 821 04 Brat36357065
970489,60členský príspevok - Mikroregión Horný Žitný Ostrov24.11.2014Mikroregión Horný Žitný ostrov, 930 39 Čenkovce č. 2
96950,00autobusová doprava - Klub dôchodcov 24.11.2014Ján Rigó, autobusová doprava, Bratislavská 48, Tomášov 43634630
96851,00kanc.potreby - stavebný úrad24.11.2014Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám , Mlynská 27, 925 21 Sládkov36922161
9671120,00škrabka zemiakov - MŠ 24.11.2014Gastro Trade Sloboda s.r.o., Hlavná 1357/133, Jelka 47132884
96638,00hmotná núdza 11/201424.11.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, Tomášov
965284,30stravné - zamestnancom ŠJ za 11/201424.11.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, 900 44 Tom
96498,60stravné učiteľom MŠ za 10/201424.11.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, Tomášov
96313,48voda - Telocvičňa 21.11.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
962108,94voda - školská ul.21.11.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
961251,04poistenie budovy - kult.dom 21.11.2014Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovi00585441
96039,20licencia Admis za 12/201420.11.2014Dokumenta, a.s., Strojnická 103, 821 05 Bratislava35966726