Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
784798,89poistenie - budovy obce (10/2014 - 10/2015)29.09.2014Komunálna poisťovňa Vienna insurence Group, Štefánikova 17,31595545
783517,55poistenie majetku - ZŠ, ŠJ, MŠ (10/2014 - 10/2015)29.09.2014Komunálna poisťovňa Vienna insurence Group, Štefánikova 17,31595545
78279,90voda - nedoplatok - Mierová 9 25.09.2014BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava35850370
781-63,62voda - preplatok - Mierová 1 MŠ 25.09.2014BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava35850370
780-2,27voda - preplatok - Mierová 1/jedáleň 25.09.2014BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava35850370
779587,58úprava dielcov striekaním25.09.2014K.P. Team, s.r.o., Bieloruská 33, 821 06 Bratislava 21435778741
77819,00stravné za žiaka 9/2014 24.09.2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
777162,40stravné za zamestnancov ŠJ za 9/201424.09.2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
776104,40stravné za učiteľov MŠ za 7/201424.09.2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
775155,00preprava osôb ZŠ (Tomášov - Halászi)24.09.2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
77439,20licencia ADMIS za 10/201423.09.2014Dokumenta a.s., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava35966726
773154,80analíza odpadovej vody - ČOV19.09.2014EUROFINS BEL/NOVAMANN, International, s.r.o., Komjatická 73, 9431329209
772127,26kanc.potreby - stavebný úrad 18.09.2014Ladislav Pócs Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovov36922161
77158,16telefón - mobil - Obec 18.09.2014Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
77075,00preprava osôb - ZŠ (Tomášov-Modra a späť)18.09.2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
769200,00autobusová preprava - klub dôchodcov (Tomášov-Gyor a späť)18.09.2014Takács Jozef, Janíky41108515
76824,98prenájom rohoží - OcU + MŠ 16.09.2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
767250,20servis v kotolni - telocvičňa 16.09.2014Trend Servis s.r.o., Studená 5, 821 04 Bratislava 231406289
766119,62poistenie majetku - 4Bj Nová ulica 16.09.2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 8100151700
765226,95poistenie majetku - 9BJ Rastická 16.09.2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 8100151700
76413,48voda - Malinovská 316.09.2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
76316,85Voda - 1.mája 316.09.2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
762300,00znalecký posudok - 23 BJ 16.09.2014Ing. Jozef Blanár, Vajnorská 98/H, 831 03 Bratislava
761206,59plyn - Hlavná 4611.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
76041,38plyn - Hlavná 911.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281