Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
359233,68plyn 1.mája 523 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
358259,10plyn-Hlavná 4623 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
357213,43plyn - Mierová 9213,43ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
356159,43plyn - Malinovská 523 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
355475,08plyn- Mireová 123 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
35419,09plyn-Mierová 123 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
353420,30plyn - Školská 523 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
35215,72voda Mierová 923 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
35143,80voda Mierová 123 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
35047,17voda 1.mája 523 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
34932,57voda Hlavná 923 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
34817,96voda Hlavná 48/4723 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
347103,32Školská 23 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
34664,02voda Rastická 123 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
34549,42Voda Nová 123 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
34490,00revízia elektrozariadení23 04 2014Miloš Šmahel, č.d. 148, 925 27 Veľký Grob14131498
34348,00toner 2 ks23 04 2014Drucker s.r.o.Oščadnica 1820, 02301 Oščadnica202287378
34213,48voda Školská22 04 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
341219,98led panel 16 04 2014Bowa s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava35695439
34074,88papierové utierky16 04 2014Belt Slovakia s.r.o., Śamorínksa cesta 1, 821 06 Bratislava35757663
339360,00elektromontážne práce VO16 04 2014Hevler Ferdinand, Proelektro, Mlynská 23, 900 44 Tomášov17579317
33839,34telefóny16 04 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
337597,00výkon správy cintorína16 04 2014Ladislav Stríž, pohrebná služba, Bratislava34332197
33633,50za verejný prenos tech.zariad. na rok 201414 04 2014Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava17310598
33536,00stravné 2 žiaci14 04 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082