Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
73434,85EE - Dunajská 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
733304,50EE - Dunajská 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
732250,63EE - Hlavná 4005.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
73174,30EE- Hlavná 4605.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
7306,71EE- školská 1305.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72935,20EE - Dunajská 1705.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72892,79EE - Mierová 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
727367,42EE - Mierová 905.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
726268,42EE - Mierová 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72534,46EE - Dunajská 4405.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72454,94EE - Agátová 205.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72336,98EE - Rastická 905.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
72223,94EE - Školská 1405.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
721113,70EE - Malinovská 505.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
720129,83EE - Hlavná 905.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
719450,78EE - Mierová 305.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
7187,72EE - Nová 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
717183,62EE - ul.1.mája 305.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
716148,73EE - ul.1.mája 505.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
71540,24EE - Nová 1805.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
7141102,03EE - Kvetná 705.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
71383,25EE - Malinovská 1005.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
71242,89EE - Dunajská 105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
7118,63EE - školská 1105.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
71033,87EE - Mierová 4505.09.2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281