Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
859300,00doprava na výlet KD (Tomášov-Myjava)20.10.2014Vojtech Korpelič, J.Smreka 13, 903 01 Senec 44959141
858718,08obecné noviny - jeseň 201417.10.2014Slanička Gabriel, Malinovská 21, Tomášov 37187392
85777,34poistenie - kancelárie OcU16.10.2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 8100151700
856325,78poistenie - nájomné byty Školská ulica16.10.2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 8100151700
855285,34ročná údržba detského ihriska 15.10.2014Študio -21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava 35765607
854130,80analýza odpadovej vody - ČOV15.10.2014Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Komjatická 73,940 02 Nové Zámk31329209
85343,92telefon - obec 15.10.2014Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
85237,98publikácie - obec 15.10.2014Talakon s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Stred36274968
851216,00údržba kotlov - MŠ 216,00Attila Nagy - Plynotech, Nám. 1.mája 390/30, 930 28 Okoč14063727
85023,94elektrika - školská 1415.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
849154,57plyn - Malinovská 5 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
848206,59plyn - Hlavná 46 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
847215,16plyn - 1.mája 5 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
84641,38plyn - Hlavná 9 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
8457,62plyn - Hlavná 46 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
844148,36plyn - ul.1.mája 3 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
843495,53plyn - Školská 5 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
84217,64plyn - Mierová 1 (10-2014) 13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
841387,17plyn - Mierová 1 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
840215,97plyn - Mierová 9 (10-2014)13.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
83921,34vodné - Mierová 9 (9-2014)13.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
83834,81vodné - Mierová 1 (9-2014)13.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
83711,23vodné - Hlavná 48/47 (9-2014)13.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
83615,72vodné - Malinovská 3 (9-2014)13.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
83524,71vodné - ul.1.mája 3 (9-2014)13.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370