Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum splatnosti zmluvy Súbor
Kúpna zmluvaIng. Farkas Zoltán, Veterná 34ostatné plochy - kúpa114.12.201414.12.2014
Kúpna zmluvaObec Tomášov - Ladislav Poor akúpa pozemku parc. 315/56 1996,2005.12.201405.12.2014
Kúpna zmluvaObec Tomášov - Cséfalvay Jurapredaj pozemku parc. 148/142306,7203.12.201403.12.2014
Kúpna zmluvaObecTomášov - ZápadoslovenskPredaj pozemku691,6020.10.201422.10.2014
Zmluva o dielo EP/47/2014Obec Tomášov - EKOM PLUS, s.r.Oprava chodníka na Agátovej ulici9 608,4216.10.201422.10.201431.10.2014
Zmluva o dielo EP/46/2014Obec Tomášov - EKOM PLUS, s.r.Oprava chodníka na Mlynskej ulici11 296,2516.10.201422.10.201431.10.2014
Zmluva o dielo EP/45/2014Obec Tomášov - EKOM PLUS, s.r.Oprava chodníka na Hlavnej ulici7 793,7116.10.201422.12.201431.10.2014
Zmluva o dielo EP/44/2014Obec Tomášov - EKOM PLUS, s.r.Oprava chodníka na Bratislavskej ulici13 452,3416.10.201422.10.201431.10.2014
Zmluva o dielo EP/35/2014Obec Tomášov - EKOM PLUS, s.r.Oprava krytu vozovky na Bratislavskej ulici35 871,6427.08.201419.09.201431.10.2014
Kúpna zmluvaobec Tomášov - Varga Tibor a mpredaj pozemku652119.09.201419.09.2014
Kúpna zmluvaVarga Tibor, Robotnícka 16, Tomkupa pozemku11118.09.201419.09.2014
Zmluva o dielo č. 2/07/2014Obec Tomášov - Kazimír Cséfareštaurátorské práce na neogotickom kamennom kríži v cintoríne2430 €uro14.7.201422.08.201410.09.2014
Zmluva o zriadení vecných bremObec Tomášov - ZápadoslovenskZriadenie vecného bremena15.07.201416.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo dopravy a RR SR Nádotácia na rozvoj bývania5472011.06.201408.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo dopravy a RR SR Nákúpa 23 nájomných bytov313770 €uro11.6.201408.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo dopravy a RR SR Nákúpa 23 nájomných bytov313770 €uro11.6.201408.07.2014
Licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o. Stupava Prístup na portál www.cintoríny.sk27.6.2014
Zmluva o poskytovaní audítorskProf a Partners, s.r.o., licenciaudit konsolidovanej závierky40011.06.201411.06.2014
Zmluva o poskytovaní audítorskProf a Partners, s.r.o., licenciaudit závierky800 Euro11.06.201412.06.2014
Zmluva o úvereŠtátna fond rozvoja bývania, poskytnutie štátnej podpory - úver470660 €ur6.6.20146.6.20142064
Kúpna zmluvaObec Tomášov - Pavol Čapkovikúpa pozemku266028.5.21430.05.2014
Zmluva o dielo Obec Tomášov - Ochrana údajovVypracovanie bezpečnostného projektu130 €15.5.201429.5.2014
Zmluva o dielo č. 44/2014Obec Tomášo - VF Project arketspracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt600 €22.5.201429.5.2014
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluveObec Tomášov - Mikóczi Jozef,dodatok22.4.201423.05.2014
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluveObec Tomášov - Mikóczi Jozef,kúpna zmluva23.05.201426.05.2014
(1) 2 >