Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
809268,42elektrika - Mierová 1 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
808367,42elektrika - Mierová 9 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
80734,85elektrika - Dunajská 1 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
806129,83elektrika - Hlavná 9 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
805183,62elektrika - 1.mája č. 3 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
804148,73elektrika - ul.1.mája č. 5 (10-2014)08.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
8032,17voda - vyúčtovanie - Hlavná 46/64808.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
802415,15voda - vyúčtovanie - ul.1.mája 508.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
801276,67voda - vyúčtovanie - Hlavná 9 08.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
80060,35voda - vyúčtovanie - Hlavná 48/4708.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
79967,57mobil 9-10/201406.10.2014Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7981,21preplatok - voda Rastická 1 06.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
79720,70elektrika - Malý Madarás 1 (10-2014) 06.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
796250,63elektrika - Hlavná 40 (10-2014)06.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
79574,30elektrika - Hlavná 46 (10-2014)06.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
794450,78elektrika - Mierová 3 (10-2014)06.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
793304,50elektrika - Dunajská 1 (10-2014)06.10.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
7921446,60uloženie odpadu za 9-201403.10.2014Združenie obcí Horného žitného ostrova v odpadovom hospodá34074694
791165,96právne služby a poradenstvo za 8-201403.10.2014JUDr. Jasenovcová Barbora, 925 25 Hrubý31826211
790170,00správa a údržba počítačovej siete 03.10.2014EASYTECH s.r.o. Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava46599231
78990,00Týždenník "Vasárnap č. 39" 01.10.2014Petit press, a.s. divízia , Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
788560,00aktualizácia programov do 22.9.2014 29.09.2014RNDr. Milan Trnavský , Mierová 950, 925 23 Jelka 14068672
787167,32voda - nedoplatok - školská 29.09.2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
78696,84voda - nedoplatok - Nová p.č. 190/1, 190/529.09.2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
7857,68voda - nedoplatok - Telocvičňa- Školská 29.09.2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370