Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
4591385,77zneškodnenie odpadu04 06 2014Združenie miest a obcí Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Brati34074694
4585,62voda - Malinovská 304 06 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
4572389,50vývoz odpadu 04 06 2014Marius Pedersen, Hasičská 2 Pezinok34115901
4561206,00členský príspevok ZOHŽO02 06 2014Združenie miest a obcí Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Brati34074694
455200,00služby BOZP02 06 2014Šlachtič Ján, Kollárová 3, 903 01 Senec37695223
454170,00služby v oblasti poč. techniky30 . 05. 2014EASYTECH s.r.o. Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava46599231
453130,00príprava podkladov k projektu Bezbečnostného projektu29 . 05. 2014Ochrana údajov s.r.o., Farská 44, 949 01 Nitra46677941
45223,38pranie kobercov23 05 2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
451114,55stravné pre učiteľov21 05 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
45041,10kancelárske potreby41,10Ladislav Pócs Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovov36922161
449134,40kancelátske potreby 21 05 2014Ladislav Pócs Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovov36922161
448996,00čistenie kanalizácie 20 05 2014Klásek Peter, Letná 37/A, Senec40505219
44721,50Sobášny list, úmrtný list21 05 2014Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratisla42272360
44615,00stravné Kazimír Martin19 05 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
445172,55stravné - zamestnanci 19 05 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
444251,04poistenie malých a stredných podnikateľov 19 05 2014Kooperatíva Farská 30, 949 01 Nitra 100585441
443103,32Voda Školská 19 05 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
44213,48voda -Školská 19 05 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
441130,80Odpadová voda -analýza19 05 2014EUROFINS BEL/NOVAMANN, International, s.r.o., Komjatická 73, 9431329209
44018,84preplombovanie merania19 05 2014Západoslovneská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Brati36361518
43918,84preplombovanie merania19 05 2014Západoslovneská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Brati36361518
438420,30plyn - Školská 516 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
437142,58plyn - Hlavná 4616 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
436166,21plyn - 1.mája 316 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
43519,09plyn- Mierová 116 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281