Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
384320,40kontrola hasiacich prístrojov07 05 2014Zahastom s.r.o., M.Bela 27,921 01 Piešťany43927971
383165,96právne úkony07 05 2014JUDr. Jasenovcová Barbora, 925 25 Hrubý31826211
3829,17EE- Rastická 107 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
3817,72EE- Nová 107 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
38023,94EE- Školská 1407 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
37939,20 Licencia ADMIS07 05 2014Dokumenta a.s., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava35966726
37825,84voda 1. mája 307 05 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
3777,86voda Malinovská 307 05 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
376312,84telefon07 05 2014Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469
37575,00autobusová preprava05 05 2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
3741201,79poistenie detského ihriska05 05 2014Komunálna poisťovňa Vienna insurence Group, Štefánikova 17,31595545
3731783,62Zber odpadu05 05 2014Marius Pedersen, Hasičská 2 Pezinok34115901
3721526,07Skládka odpadu05 05 2014Združenie miest a obcí Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Brati34074694
371226,62EE - Hlavná 4605 05 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
37050,00preprava okrasných stroomv07 04 2014Sedop Stav s.r.o., Inovecká 7, 903 01 Senec47545305
369440,0Odborný dozor ČOV05 05 2014Ing. Kaszonyi Alexander, Školská 647/9, Tomášov47489782
36841,98telefón05 05 2014Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava35697270
36775,00preprava - Tomášov-Modra29 04 2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
36623,38čistenie kobercov28 04 2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
36595,28kancelársky papier95,28Ladislav Pócs Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovov36922161
364261,60odpadová voda - analýza25 04 2014EUROFINS BEL/NOVAMANN, International, s.r.o., Komjatická 73, 9431329209
36323,72zmeny a dodatky , 8.4.2014-stavebný zákon23 04 2014Wolters Kluwer s.r.o. , Mlynské niv 48, 821 09 Bratislava313489262
362142,58plyn hlavná 4623 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
361166,21plyn - 1. mája 323 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
36071,70plyn-Hlavná 923 04 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281