Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
3564,80Poplatok - káblová televízia08 01 2014progres - T s.r.o., Rovinka 93846271503
34-2,34EE Rastická 108 11 2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
33220,00aktualizácia programov 08 01 2014TPK Soft Service , Ing. K. Trnavská, 930 38 Nový život31150594
3242,12telefony08 01 2014Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava35697270
311866,46odvoz domového odpadu07 01 2014Združenie miest a obcí Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Brati34074694
3039,20Licendćia ADMIS07 01 2014Dokumenta a.s., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava35966726
2923,38čistenie kobercov07 01 2014Lindström, Orešanská ulica č. 3, 917 01 Trnava35742364
28918,07EE - Hlavná 4603 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
27-506,21EE -Mierová 103 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
26500,20EE- Hlavná 903 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
252,28EE-Dunajská 103 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
24-93,12EE- l. mája 503 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2396,93EE- Malinovská 1003 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
22-118,29EE- Nová 1803 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21-78,39EE Agátová 03 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1366
20-94,77EE- Rastická 903 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
19-82,01EE- Dunajská 103 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1889,93EE - Dunajská 4403 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
17-47,04EE-Dunajská 1703 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
16-148,66ee Mierová 103 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
15-19,47EE-Mierová 4503 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1444,57EE-Školská 1103 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1328,26EE - Školská 1303 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1221,73EE Malý Madaras03 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
1142,53ee Skolská 503 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281