Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
234450,78EE- Mierová 307 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136799211
23374,30EE-Hlavná 4607 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
232250,63EE- Hlavná 40 07 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
231304,50Dunajská 107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
23047,84Malý Madaras 1007 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
22920,70EE-Malý Madaras l07 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
22821,26EE-Alžbetívna 2607 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
227135,33EE-Školská 507 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2268,63Školská 1107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2256,71EE-Školská 1307 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
224367,42EE- Mierová 907 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
22383,25EE- Malinovská 1007 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
222268,43EE-Mierová 107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
22142,89EE- Dunajská 107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
220226,62EE-Hlavná 4607 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21936,98EE-Rastická 907 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21854,94EE- agátová 207 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21740,24EE- Nová 1807 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2161102,03EE-Kvetná 707 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21523,94Školská 14 - EE07 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
2147,72EE-Nová 107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21333,87EE - Mierová 4507 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21292,79EE-Mierová 107 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21135,20EE-Dunajská 1707 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
21034,46EE-Dunajská 4407 03 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281