Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
1034985,00vybudovanie urnovej steny v cintoríne 19.12.2014Granit Kamenárstvo, Ondrej Kiss, Dolné Janíky 7014058359
10331944,16dodávka reziva - ČOV 19.12.2014CANSTAV, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo46794662
1032480,00ROEP Tomášov - administratívne práce 19.12.2014Ibolya Csaszná, Čakanská 149/13, Zlaté Klasy 33471193
1031200,00príspevok na prevádzku 19.12.2014Ružová Záhrada n.o., Šafáriková 28, 903 01 Senec 42166331
10303116,00elektrická energia v ŠJ za 7-12/201417.12.2014Základná škola s VJM - Alapiskola, Tomášov - Fél 36071226
1029154,80analýza odpadovej vody ČOV 19.12.2014Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Komjatická 73,940 02 Nové Zámk31329209
1028100,00preprava žiakov Zš15.12.2014Požár Barnabáš, autobusová doprava, Trnavská 80, 900 27 B32825064
102731,76telefón OcU15.12.2014Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
102693,18povrchová úprava dielcov striekaním - cintorín 15.12.2014K.P.Team s.r.o., Bieloruská 33, 821 06 Bratislava 35778741
102530,00stravné za 12-2014 - deti Botlóové15.12.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, 900 44 Tom
1024225,70stravné za zamestnancov ŠJ za 12/201415.12.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, 900 44 Tom
1023101,50stravné za učiteľov MŠ za 11-201415.12.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, 900 44 Tom
102233,33stravné za záhdzanárov z Halászi dňa 4.12.201415.12.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, 900 44 Tom
10212348,10uloženie odpadu za 9-201415.12.2014Marius Pedersen a.s., Opatrovaská 1735, 911 01 Trenčín34115901
1020387,17plyn - Mierová 112.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
101917,64plyn - Mierová 112.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1018148,36plyn - 1.mája 312.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1017495,53plyn - Školská 512.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
101641,38plyn - Hlavná 912.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1015215,16plyn - 1.mája 512.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1014206,59plyn - Hlavná 4612.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1013215,97plyn - Mierová 912.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
1012154,57plyn - Malinovská 512.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
10117,62plyn - Hlavná 4612.12.2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 136677281
101021,34voda - Mierová 912.12.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370