Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
8847793,71oprava chodníka na Hlavnej ulici 03.11.2014EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská S36236403
8839608,42oprava chodníka na Agátovej ulici 03.11.2014EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská S36236403
882684,02súčiastky - traktor, kosačky 03.11.2014Ján Popluhár - JAPOP, Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo 30749417
881250,09materiál cintorín+ budovy obce 31.10.2014Signum MG s.r.o., Čataj č. 300, 900 83 Čataj 44049897
88027,30poistenie - malý traktor29.10.2014Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovi00585441
87970,35poistenie - požiarne auto AVIA 29.10.2014Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovi00585441
878312,00výmena radiátorov - zdravotné stredisko 23.10.2014Sándor Tibor, Mliečno , Dolná 565/1, Šamorín33465576
87742,00stravné za 10/201423.10.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, Tomášov
876175,45stravné za zamestnancov ŠJ - 10/201423.10.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, Tomášov
875149,35stravné za učiteľov MŠ za 9/201423.10.2014Školská jedáleň pri MŠ Tomášov , Mierová 1, Tomášov
874770,00maliarske a murárske práce - kaplnka v cintoríne 23.10.2014Jozef Csenkey, Školská 20, 900 44 Tomášov 11694378
873168,16kanc.potreby - OcU22.10.2014Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám , Mlynská 27, 925 21 Sládkov36922161
872185,00autobusová preprava - Klub dôchodcov 22.10.2014Takács JOzef, Búštelek 380, 930 39 Janíky 41108515
871180,00správa o odbornej prehliadke plyn.zariad. - MŠ 22.10.2014Pavol Csiba, Hlavná 43, 946 17 Sokolce46899936
87069,60publikácia Právo pre obce na rok 201522.10.2014Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09* Bratislava 231348262
86953,90voda - Nová 22.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
86858,40voda - Rastická 122.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
867108,94voda - Školská ulica 22.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
866998,04stavebné práce - - cintorín 22.10.2014FE-DOP, s.r.o., Športová 112, 93039 Zlaté Klasy 36251461
865999,84Stavebné práce - Chodník cintorín 22.10.2014Multitech s.r.o., Veterná 1, 931 01 Šamorín 17643295
86474,70poistenie vozidla Fabia 22.10.2014Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovi00585441
86313,48voda - školská22.10.2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 835850370
862107,00POE SWITCH + Myš Genius - Obecný úrad 22.10.2014IZOCOM Róbert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Brati37499084
861415,20dodanie a odvoz - cestný panel 20.10.2014RAPID-IS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 35738511
86039,20licencia ADMIS za 11/201420.10.2014Dokumenta, a.s., Strojnická 103, 821 05 Bratislava 35966726