Int. č. Hodnota s DPH v EUR Hodnota bez DPH v EUR ID Zmluvy Popis plnenia ID Objednávky Dátum doručenia Dodávateľ IČO Súbor
10936,00stravné za január 2014, 29 01 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov
108156,60stravné za zamestnancov29 01 2014Školská jedáleň, pri MŠ Tomášov, Mierová 1, Tomášov31777082
10739,24aktualizácia servis programu ŠJ 429 01 2014SOFT-GLs.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice36182214
106180,00vsakovanie dažď. vody29 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
10564,02voda Rastická 129 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
104103,32voda Školská29 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
10315,72voda Mierová 927 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
10243,80voda Mierová 127 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
10117,96voda Hlavmí 48/4727 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
10032,57voda Hlavná 927 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
9949,42voda Nová 127 01 2014BVS Prešovská 48, Bratislava335850370
98255,00preprava 24 01 2014Autobusová doprava Požár Barnabáš , 900 27 Bernolákovo32825064
97188,43poistenie vozidla SC 452 CV20 01 2014Kooperatíva Farská 30, 949 01 Nitra 100585441
96480,00Elektromontážne práce23 01 2014Hevler Ferdinánd, PROELEKTRO, Mlynská 42, 900 44 Tomášov36677281
9521,26EE Alžbetínska 2623 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
94135,33EE- Školská 523 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
936,71EE Školská 1323 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
928,93EE - Školská 1123 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
9174,30EE- Hlavná 4623 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
9033,87EE-Mierová 4523 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
8992,79EE - Mierová 123 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
8835,20EE Dunajská 1723 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
8742,89EE Dunajská 123 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
8654,94EE Agátová 223 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281
8540,24EE - Nová 1823 01 2014ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 136677281